هاست پرسرعت ایران

500 MB
 • 500 MB فضا
 • SSD نوع حافظه
 • 5.6 الی 8.1 ورژن PHP
 • نامحدود پهنای باند (ماهیانه)
 • لینوکس سیستم عامل
 • HTML , PHP زبان برنامه نویسی
 • ایران محل سرور
 • نامحدود دامین های قابل اتصال
 • 1عدد ادآن دامین برای سایت مجزا
 • -دارای فایروال سخت افزاری قدرتمند
1GB
 • 1 GB فضا
 • SSD نوع حافظه
 • 5.6 الی 8.1 ورژن PHP
 • نامحدود پهنای باند (ماهیانه)
 • لینوکس سیستم عامل
 • HTML , PHP زبان برنامه نویسی
 • ایران محل سرور
 • نامحدود دامین های قابل اتصال
 • 1عدد ادآن دامین برای سایت مجزا
 • -دارای فایروال سخت افزاری قدرتمند
2GB
 • 2 GB فضا
 • SSD نوع حافظه
 • 5.6 الی 8.1 ورژن PHP
 • نامحدود پهنای باند (ماهیانه)
 • لینوکس سیستم عامل
 • HTML , PHP زبان برنامه نویسی
 • ایران محل سرور
 • نامحدود دامین های قابل اتصال
 • 1عدد ادآن دامین برای سایت مجزا
 • -دارای فایروال سخت افزاری قدرتمند
3GB
 • 3GB فضا
 • SSD نوع حافظه
 • 5.6 الی 8.1 ورژن PHP
 • نامحدود پهنای باند (ماهیانه)
 • لینوکس سیستم عامل
 • HTML , PHP زبان برنامه نویسی
 • ایران محل سرور
 • نامحدود دامین های قابل اتصال
 • 1عدد ادآن دامین برای سایت مجزا
 • -دارای فایروال سخت افزاری قدرتمند
5GB
 • 5GB فضا
 • SSD نوع حافظه
 • 5.6 الی 8.1 ورژن PHP
 • نامحدود پهنای باند (ماهیانه)
 • لینوکس سیستم عامل
 • HTML , PHP زبان برنامه نویسی
 • ایران محل سرور
 • نامحدود دامین های قابل اتصال
 • 1عدد ادآن دامین برای سایت مجزا
 • -دارای فایروال سخت افزاری قدرتمند
10GB
 • 10GB فضا
 • SSD نوع حافظه
 • 5.6 الی 8.1 ورژن PHP
 • نامحدود پهنای باند (ماهیانه)
 • لینوکس سیستم عامل
 • HTML , PHP زبان برنامه نویسی
 • ایران محل سرور
 • نامحدود دامین های قابل اتصال
 • 1عدد ادآن دامین برای سایت مجزا
 • -دارای فایروال سخت افزاری قدرتمند