هاست آلمان پرسرعت

هاست آلمان 500 مگابایت (HOST-GR-500Mbps)
 • 500 مگابایت حجم
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود سایر امکانات
 • ۲ گیگابایت رم
 • ۲ مگابایت مقدار I/O
 • CloudLinux سیستم عامل
 • cPanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرویس
 • CXS آنتی شلر
 • JetBackup بکاپ گیری
 • NVMe نوع هارد
هاست پرقدرت ۱ گیگابایت (DE-HOST-1GB)
 • 1گیگابایت حجم
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود سایر امکانات
 • ۲ گیگابایت رم
 • ۲ مگابایت مقدار I/O
 • CloudLinux سیستم عامل
 • cPanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرویس
 • CXS آنتی شلر
 • JetBackup بکاپ گیری
 • NVMe نوع هارد
هاست پرقدرت ۲ گیگابایت (DE-HOST-2GB)
 • 2گیگابایت حجم
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود سایر امکانات
 • ۲ گیگابایت رم
 • ۲ مگابایت مقدار I/O
 • CloudLinux سیستم عامل
 • cPanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرویس
 • CXS آنتی شلر
 • JetBackup بکاپ گیری
 • NVMe نوع هارد
هاست پرقدرت ۴ گیگابایت (DE-HOST-4GB)
 • 4گیگابایت حجم
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود سایر امکانات
 • ۲ گیگابایت رم
 • ۲ مگابایت مقدار I/O
 • CloudLinux سیستم عامل
 • cPanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرویس
 • CXS آنتی شلر
 • JetBackup بکاپ گیری
 • NVMe نوع هارد
هاست پرقدرت ۷ گیگابایت (DE-HOST-7GB)
 • 7گیگابایت حجم
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود سایر امکانات
 • ۲ گیگابایت رم
 • ۲ مگابایت مقدار I/O
 • CloudLinux سیستم عامل
 • cPanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرویس
 • CXS آنتی شلر
 • JetBackup بکاپ گیری
 • NVMe نوع هارد
هاست پرقدرت ۱۰ گیگابایت (DE-HOST-10GB)
 • 10گیگابایت حجم
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود سایر امکانات
 • ۲ گیگابایت رم
 • ۲ مگابایت مقدار I/O
 • CloudLinux سیستم عامل
 • cPanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرویس
 • CXS آنتی شلر
 • JetBackup بکاپ گیری
 • NVMe نوع هارد