دیتاسنتر لینود

1GB
 • 1 گیگابایت ● رم
 • 1 هسته ● پردازنده
 • 25 گیگابایت ● هارددیسک
 • 1 ترابایت - ترافیک
 • 99.9% - آپتایم
 • 40 Gbps / 1 Gbps in/out
2GB
 • 2 گیگابایت ● رم
 • 1 هسته ● پردازنده
 • 50 گیگابایت ● هارددیسک
 • 2 ترابایت - ترافیک
 • 99.9% - آپتایم
 • 40 Gbps / 2 Gbps in/out
4GB
 • 4 گیگابایت ● رم
 • 2 هسته ● پردازنده
 • 80 گیگابایت ● هارددیسک
 • 4 ترابایت - ترافیک
 • 99.9% - آپتایم
 • 40 Gbps / 4 Gbps in/out
8GB
 • 8 گیگابایت ● رم
 • 4 هسته ● پردازنده
 • 160 گیگابایت ● هارددیسک
 • 5 ترابایت - ترافیک
 • 99.9% - آپتایم
 • 40 Gbps / 5 Gbps in/out
16GB
 • 16 گیگابایت ● رم
 • 6 هسته ● پردازنده
 • 320 گیگابایت ● هارددیسک
 • 8 ترابایت - ترافیک
 • 99.9% - آپتایم
 • 40 Gbps / 6 Gbps in/out