میزبانی فضای رک - کولوکیشن

Colocation-1U
  • 1G - 10G پورت شبکه
  • انتخابی ترافیک
  • دارد کنسول ilo