میزبانی فضای رک - کولوکیشن

Colocation-1U
  • 1 Gbit Uplink
  • 10 -تراز
  • دارد - IPS/IDS
  • دارد -دسترسی ILO
  • دارد ●پنل مدیریت سرور های مجازی