ریسلر هاست آلمان SSD NVMe

10GB
 • 10گیگابایت فضا
 • 3 گیگ رم فیزیکی
 • 3 هسته سی پی یو
 • 15 مگابایت مقدار I/O
 • 15 تعداد اکانت
 • نامحدود پهنای باند
 • whm/cpanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • CloudLinux سیستم عامل
 • روزانه/هفتگی بکاپ گیری
 • گواهینامه SSL
 • نمحدود تعداد ساب دامنه
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • NVMe نوع هارد
20GB
 • 20گیگابایت فضا
 • 5 گیگ رم فیزیکی
 • 5 هسته سی پی یو
 • 25 مگابایت مقدار I/O
 • 25 تعداد اکانت
 • نامحدود پهنای باند
 • whm/cpanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • CloudLinux سیستم عامل
 • روزانه/هفتگی بکاپ گیری
 • گواهینامه SSL
 • نمحدود تعداد ساب دامنه
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • NVMe نوع هارد
80GB
 • 80گیگابایت فضا
 • 17 گیگ رم فیزیکی
 • 17 گیگ سی پی یو
 • whm/cpanel کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات
 • نامحدود پهنای باند
 • 85 تعداد اکانت سی پنل
 • 85 مگابایت مقدار I/O
 • NVMe نوع هارد
 • LiteSpeed وب سرور
 • CloudLinux سیستم عامل
 • CXS آنتی شلر
 • هفتگی/ماهیانه بکاپ گیری
 • SSL رایگان
40GB
 • 40گیگابایت فضا
 • 9گیگ رم فیزیکی
 • 9 هسته سی پی یو
 • 45 مگابایت مقدار I/O
 • 45 تعداد اکانت
 • نامحدود پهنای باند
 • whm/cpanel کنترل پنل
 • LiteSpeed وب سرور
 • CloudLinux سیستم عامل
 • روزانه/هفتگی بکاپ گیری
 • گواهینامه SSL
 • نمحدود تعداد ساب دامنه
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد اکانت ایمیل
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • NVMe نوع هارد