نمایندگی هاست لینوکس سی پنل المان

10GB
 • 10گیگابایت فضا
 • 3گیگ رم فیزیکی
 • 3 گیگ رم مجازی
 • whm/cpanel کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات
 • نامحدود پهنای باند
 • 20 تعداد سایت
 • 25 مگابایت مقدار I/O
 • NVMe نوع هارد
 • LiteSpeed وب سرور
 • CloudLinux سیستم عامل
 • CXS آنتی شلر
 • هفتگی/ماهیانه بکاپ گیری
 • SSL رایگان
20GB
 • 20گیگابایت فضا
 • 3گیگ رم فیزیکی
 • 3 گیگ رم مجازی
 • whm/cpanel کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات
 • نامحدود پهنای باند
 • 40 تعداد سایت
 • 25 مگابایت مقدار I/O
 • NVMe نوع هارد
 • LiteSpeed وب سرور
 • CloudLinux سیستم عامل
 • CXS آنتی شلر
 • هفتگی/ماهیانه بکاپ گیری
 • SSL رایگان
40GB
 • 40گیگابایت فضا
 • 3گیگ رم فیزیکی
 • 3 گیگ رم مجازی
 • whm/cpanel کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات
 • نامحدود پهنای باند
 • 60 تعداد سایت
 • 25 مگابایت مقدار I/O
 • NVMe نوع هارد
 • LiteSpeed وب سرور
 • CloudLinux سیستم عامل
 • CXS آنتی شلر
 • هفتگی/ماهیانه بکاپ گیری
 • SSL رایگان
60GB
 • 60گیگابایت فضا
 • 3گیگ رم فیزیکی
 • 3 گیگ رم مجازی
 • whm/cpanel کنترل پنل
 • نامحدود سایر امکانات
 • نامحدود پهنای باند
 • 80 تعداد سایت
 • 25 مگابایت مقدار I/O
 • NVMe نوع هارد
 • LiteSpeed وب سرور
 • CloudLinux سیستم عامل
 • CXS آنتی شلر
 • هفتگی/ماهیانه بکاپ گیری
 • SSL رایگان