سرور مجازی میکروتیک

MT-IR
  • 1024 MB Ram
  • 1Core CPU
  • unlimited Traffic
  • 1Gb Uplink (Port)
  • Iran Location