سرور مجازی ایران با منابع اختصاصی و فایروال تضمینی

پلن ۲
 • 2 گیگابایت رم
 • 1 هسته با فرکانس 1 گیگاهرتز پردازنده
 • 25 گیگابایت - SSD هارددیسک
 • نامحدود ترافیک
 • 99.9% آپتایم تضمین شده
 • منابع اختصاصی
 • محافظت Anti DDoS
 • فایروال سخت افزاری Cisco
 • 3 ، 4 و 7 لایه های محافظت شده شبکه
 • در صورت درخواست ارسال لاگ حملات
 • ایران - آسیاتک دیتاسنتر
پلن ۳
 • ۳ گیگابایت رم
 • ۲ هسته با فرکانس ۲ گیگاهرتز پردازنده
 • 30 گیگابایت - SSD هارددیسک
 • نامحدود ترافیک
 • 99.9% آپتایم تضمین شده
 • منابع اختصاصی
 • محافظت Anti DDoS
 • فایروال سخت افزاری Cisco
 • 3 ، 4 و 7 لایه های محافظت شده شبکه
 • در صورت درخواست ارسال لاگ حملات
 • ایران - آسیاتک دیتاسنتر
پلن ۴
 • 4 گیگابایت رم
 • ۲ هسته با فرکانس ۲ گیگاهرتز پردازنده
 • 35 گیگابایت - SSD هارددیسک
 • نامحدود ترافیک
 • 99.9% آپتایم تضمین شده
 • منابع اختصاصی
 • محافظت Anti DDoS
 • فایروال سخت افزاری Cisco
 • 3 ، 4 و 7 لایه های محافظت شده شبکه
 • در صورت درخواست ارسال لاگ حملات
 • ایران - آسیاتک دیتاسنتر
پلن 5
 • 6 گیگابایت رم
 • 3 هسته با فرکانس 3 گیگاهرتز پردازنده
 • 40 گیگابایت - SSD هارددیسک
 • نامحدود ترافیک
 • 99.9% آپتایم تضمین شده
 • منابع اختصاصی
 • محافظت Anti DDoS
 • فایروال سخت افزاری Cisco
 • 3 ، 4 و 7 لایه های محافظت شده شبکه
 • در صورت درخواست ارسال لاگ حملات
 • ایران - آسیاتک دیتاسنتر
پلن 6
 • 8 گیگابایت رم
 • 4 هسته با فرکانس 4 گیگاهرتز پردازنده
 • 45 گیگابایت - SSD هارددیسک
 • نامحدود ترافیک
 • 99.9% آپتایم تضمین شده
 • منابع اختصاصی
 • محافظت Anti DDoS
 • فایروال سخت افزاری Cisco
 • 3 ، 4 و 7 لایه های محافظت شده شبکه
 • در صورت درخواست ارسال لاگ حملات
 • ایران - آسیاتک دیتاسنتر
پلن 7
 • 16 گیگابایت رم
 • 6 هسته با فرکانس 6 گیگاهرتز پردازنده
 • 50 گیگابایت - SSD هارددیسک
 • نامحدود ترافیک
 • 99.9% آپتایم تضمین شده
 • منابع اختصاصی
 • محافظت Anti DDoS
 • فایروال سخت افزاری Cisco
 • 3 ، 4 و 7 لایه های محافظت شده شبکه
 • در صورت درخواست ارسال لاگ حملات
 • ایران - آسیاتک دیتاسنتر