تمامی منابع اختصاصی میباشد

G2-PLAN 2
 • 2 گیگابایت ● رم
 • 1 هسته ● پردازنده
 • 30 گیگابایت SSD-PRO ● هارددیسک
 • - ترافیک نامحدود
 • 99.9% - آپتایم
 • دارد + محافظت Anti DDoS
 • دارد + فایروال سخت افزاری Cisco
 • + لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
 • + ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
 • جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت
G3-PLAN 3
 • 3 گیگابایت ● رم
 • 2 هسته ● پردازنده
 • 35 گیگابایت SSD-PRO ● هارددیسک
 • - ترافیک نامحدود
 • 99.9% - آپتایم
 • دارد + محافظت Anti DDoS
 • دارد + فایروال سخت افزاری Cisco
 • + لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
 • + ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
 • جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت
G3-PLAN 4
 • 4 گیگابایت ● رم
 • 2 هسته ● پردازنده
 • 40 گیگابایت SSD-PRO ● هارددیسک
 • - ترافیک نامحدود
 • 99.9% - آپتایم
 • دارد + محافظت Anti DDoS
 • دارد + فایروال سخت افزاری Cisco
 • + لایه های محافظت شده شبکه 3 ، 4 و 7
 • + ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
 • جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت
G3-PLAN 5
 • 6 گیگابایت ● رم
 • 3 هسته ● پردازنده
 • 45 گیگابایت SSD-PRO ● هارددیسک
 • - ترافیک نامحدود
 • 99.9% - آپتایم
 • دارد + محافظت Anti DDoS
 • دارد + فایروال سخت افزاری Cisco
 • + لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
 • + ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
 • جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت
G3-PLAN 6
 • 8 گیگابایت ● رم
 • 4 هسته ● پردازنده
 • 50 گیگابایت SSD-PRO ● هارددیسک
 • - ترافیک نامحدود
 • 99.9% - آپتایم
 • دارد + محافظت Anti DDoS
 • دارد + فایروال سخت افزاری Cisco
 • + لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
 • + ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
 • جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت
G3-PLAN 7
 • 16 گیگابایت ● رم
 • 6 هسته ● پردازنده
 • 55 گیگابایت SSD-PRO ● هارددیسک
 • - ترافیک نامحدود
 • 99.9% - آپتایم
 • دارد + محافظت Anti DDoS
 • دارد + فایروال سخت افزاری Cisco
 • + لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
 • + ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
 • جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت
G3-PLAN 8
 • 32 گیگابایت ● رم
 • 8 هسته ● پردازنده
 • 60 گیگابایت SSD-PRO ● هارددیسک
 • - ترافیک نامحدود
 • 99.9% - آپتایم
 • دارد + محافظت Anti DDoS
 • دارد + فایروال سخت افزاری Cisco
 • + لایه های محافظت شده شبکه - 3 ، 4 و 7
 • + ارسال لاگ حملات - در صورت درخواست
 • جلوگیری تضمینی از حملات DDoS در بستر اینترنت