سرور مجازی ایران | 10G

پلن 1
 • 2 گیگابایت DDR4 رم
 • 2 هسته اختصاصی پردازنده
 • 15 گیگابایت - NVME هارددیسک
 • یک عدد ای پی ورژن6
 • 200GB ترافیک
 • 10G آپ لینک
 • 99.9% آپتایم تضمین شده
 • کنترل پنل
 • کنسول vnc
 • منابع اختصاصی
 • برج میلاد - آسیاتک دیتاسنتر
پلن 2
 • 4 گیگابایت DDR4 رم
 • 2 هسته اختصاصی پردازنده
 • 20 گیگابایت - NVME هارددیسک
 • یک عدد ای پی ورژن6
 • 200GB ترافیک
 • 10G آپ لینک
 • 99.9% آپتایم تضمین شده
 • کنترل پنل
 • کنسول vnc
 • منابع اختصاصی
 • برج میلاد - آسیاتک دیتاسنتر
پلن3
 • 8 گیگابایت DDR4 رم
 • 4 هسته اختصاصی پردازنده
 • 25 گیگابایت - NVME هارددیسک
 • یک عدد ای پی ورژن6
 • 200GB ترافیک
 • 10G آپ لینک
 • 99.9% آپتایم تضمین شده
 • کنترل پنل
 • کنسول vnc
 • منابع اختصاصی
 • برج میلاد - آسیاتک دیتاسنتر
پلن 4
 • 16 گیگابایت DDR4 رم
 • 6 هسته اختصاصی پردازنده
 • 40 گیگابایت - NVME هارددیسک
 • یک عدد ای پی ورژن6
 • 200GB ترافیک
 • 10G آپ لینک
 • 99.9% آپتایم تضمین شده
 • کنترل پنل
 • کنسول vnc
 • منابع اختصاصی
 • برج میلاد - آسیاتک دیتاسنتر