درخواست پشتیبانی جدید ایجاد کنید

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.

 بخش فروش و مالی (Billing)

مشاوره قبل از خرید ، مسائل مالی ، ارتقا یا تغییر سرویس

 بخش پشتیبانی سرور های اختصاصی و کولوکیشن (DS-Support)

رسیدگی به مشکلات و مسائل سرور های اختصاصی و کولوکیشن خزر سرور

 بخش پشتیبانی سرور های مجازی (VPS-Support)

رسیدگی به مشکلات و مسائل سرور های مجازی خزر سرور

 بخش پشتیبانی میزبانی وب (Host-Support)

رسیدگی به مشکلات و مسائل میزبانی وب خزر سرور

 بخش پشتیبانی دامنه ها (Domain-Support)

رسیدگی به مشکلات و مسائل دامنه های خزر سرور

 بخش پشتیبانی سرور های تیم اسپیک (TS-Support)

رسیدگی به مشکلات و مسائل سرور های تیم اسپیک خزر گیمینگ

 بخش پشتیبانی بات ها و افزونه های تیم اسپیک (Bot-Support)

رسیدگی به مشکلات و مسائل بات ها و افزونه های تیم اسپیک خزر گیمینگ

 بخش پشتیبانی سرور های سمپ (SAMP-Support)

رسیدگی به مشکلات و مسائل سرور های سمپ خزر سرور

 بخش پشتیبانی سرور های ماینکرفت (MC-Support)

رسیدگی به مشکلات و مسائل سرور های ماینکرفت خزر سرور

 بخش مدیریت (Management)

ارتباط با مدیریت خزر سرور

 بخش انتقادات و پیشنهادات (Suggestions)

مطرح کردن پیشنهادات و انتقادات مربوط به سرویس های ما